Nyheter

Möt projekt Krisstöd under Krisberedskapsveckan

Läs mer

Ny funktionshinderstrategi 2021–2031: Så ska målen uppnås snabbare

Läs mer

Kommunal, Lia Scheding – ”Modellen för hur schablonbeloppet räknas upp fungerar inte”

Läs mer

Utredning om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Läs mer

Minnesord Vilhelm Ekensteen

Läs mer

Vilhelm Ekensteen har avlidit

Läs mer

Breda protester mot urholkning av timersättning för assistans

Läs mer

Lena Hallengren, socialminister – ”Vi genomför alla förslag i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans”

Läs mer

IfA kommenterar regeringens besked om stärkt rätt till personlig assistans

Läs mer

Stärkt assistans före valet 2022

Läs mer

IfAs moderatorer på Barnrättsdagen den 21 oktober

Läs mer

Åsa Strahlemo, DHR – “Assistansfrågan står över den politiska dagsformen”

Läs mer