”Omprövningsstoppet måste vara kvar även efter lagändringarna” - Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG

Assistanskoll skriver: Cecilia Blanck är positiv till regeringens lagförslag om nya grundläggande behov och schabloniserat föräldraavdrag. Samtidigt varnar hon för att självbestämmandet hotas när sjukvårdande insatser kan beviljas som assistans i nästa proposition.

Läs artikeln här