IfA Supporter - IfAs nätverk för assistansanordnare

Vad är IfA Supporter?  

IfA Supporter är namnet på IfAs nätverk för assistansanordnare. Det är ett nätverk för professionella assistansverksamheter som arbetar för en god utveckling av den personliga assistansen ur ett assistansanvändarperspektiv.  

Att vara en IfA Supporter stärker er att bli en professionell och framgångsrik assistansanordnare. 

Varför vara IfA Supporter?  

Att vara IfA Supporter handlar om att stå upp för den personliga assistansens grundintentioner om självbestämmande, valfrihet och integritet och möjligheten att leva med full delaktighet och jämlikhet. Att vara IfA Supporter är således ett principiellt ställningstagande för den personliga assistansens värdegrunder. 

Som IfA Supporter får ni dessutom bl a följande:  

 • Kunskap och kompetens och håller er uppdaterade genom utbildningar, möten och event om den personliga assistansen som IfA anordnar. Som en del i nätverket har ni förstås rabatt på IfAs utbildningar! 

 • Ni är med och påverkar utvecklingen av assistansreformen genom IfAs påverkansarbete, genom t ex gemensamma uttalanden, debattartiklar och skrivelser. 

 • Rabatter på utbildningar, evenemang och aktiviteter i organisationens regi, vilket exempelvis inkluderar en stor rabatt till IfA Rådsmöte och Debattforum 

 • 50 % rabatt på våra IfA-specialister, t ex för hjälp med juridiska frågor. 

 • Möjlighet att genomföra Kvalitetsbesiktning av er verksamhet 

 • Möjlighet att genomföra IfAs Kvalitetsenkät, som en del i egenkontrollen i ert kvalitetsarbete – om ni får bra resultat kan ni dessutom erhålla kvalitetsmärkningen IfA-godkänd 

 • Stärkt marknadsföring genom att er verksamhet står omnämnd på IfAs hemsida och i samband med IfA Rådsmöte och Debattforum samt i andra samarbeten där det är möjligt.   

 • Stärkt marknadsföring genom att i era kanaler kunna omnämna att ni är en IfA Supporter.   

 • Adjungerad representant i IfAs styrelse, som ger möjlighet att påverka assistansreformens utveckling.  

 • Tillgång till ett stort branschnätverk, som tillsammans utgör en stark part över gränserna mellan olika arbetsgivarorganisationer. 

 • Tillgång till träffar för erfarenhetsutbyte med andra verksamheter 

 • Tillgång till erfarenhet av bästa metod och inspiration 

 • Tillgång till rådgivning för att bolla frågor och utmaningar via telefon och mail 

 • IfAs Nyhetsbrev med information om vad som händer inom den personliga assistansen 

 • Genom IfA kan ni genomföra enkäter för assistansanvändare och företrädare, vilket stärker ert kvalitetsarbete - kontakta oss om ert önskemål 

 • Genom IfA kan ni genomföra enkäter för de personliga assistenterna angående t ex arbetsmiljö, vilket bidrar till det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 • Rabatt på Uppdragsutbildningar som IfA skräddarsyr för er verksamhet

 • Fritt använda Ansvarsfördelningsverktygets frågeformulär inom verksamheten

IfaSynka_crop

Villkoren 

För att vara IfA Supporter ska verksamheten skriftligt åta sig att arbeta i enlighet med IfAs Villkor för professionell personlig assistans.   

Vad kostar det att vara IfA Supporter?

Att vara IfA Supporter kostar 20 öre + moms per assistanstimme/år som assistansverksamheten utför eller minst 2 000 kr + moms.

För assistansanordnare som administrerar mellan 80 001 - 999 999 kostar det 16 000 kr + moms per år och för assistansanordnare som administrerar mer än 1 000 000 timmar kostar det 50 000 kr + moms per år.   

csm_IfA_Supporter_jobb_72p_14_04-20_587c50a222

Vill ni vara med? - Så här gör ni! 

Kontakta IfA om ni är intresserade av att bli IfA Supporter. Maila till info@intressegruppen.info.  

Ni får då skriva under ett dokument som visar att er verksamhet accepterar och arbetar efter IfAs Villkor för Professionell assistansverksamhet. 

När ni betalt fakturan för att vara med i nätverket ingår ni i IfAs nätverk för assistansanordnare - IfA Supporter. Vi tillsänder er ett diplom som visar att ni är IfA Supporter och ni får tillgång till en digital logo som ni kan använda t ex på er hemsida för att visa att ni är IfA Supporter – en del av IfAs nätverk för assistansanordnare.  

IfA-godkänd? 

För er som ytterligare vill visa på kvalitet i er verksamhet har möjlighet att göra IfAs kvalitetsundersökning. Det sker genom att ni beställer undersökningen hos IfA. IfA skickar ut enkäten digitalt till verksamhetens kunder/medlemmar. Om ni erhåller bra resultat (minst 70 % nöjdhetsgrad, och minst 55 % svarande) blir ni IfA-godkända. Vi levererar en rapport till er med sammanställning av svaren, så ni får feedback på hur ni kan förbättra er verksamhet. Värdefull information till ert kvalitetsarbete.  

IfA-godkännandet räcker i två år och ni får en särskild tagg för att visa att ni är en IfA-godkänd verksamhet. Verksamhet som inte längre är IfA-godkänd får inte längre uppge sig vara IfA-godkänd eller använda logotypen för IfA-godkännandet.  

Priset för enkäten är 219 kr/pers ink moms.  

Kontakta oss genom att maila till info@intressegruppen.info.  

Övrigt 

IfA förbehåller sig rätten att avgöra om en verksamhet uppfyller kraven för att vara IfA Supporter samt rätten att utesluta assistansverksamheter som inte uppfyller IfAs Villkor för professionell personlig assistans. Utesluten assistansverksamhet får inte längre uppge sig vara IfA Supporter och inte längre använda logotypen för nätverket.