Intressegruppen för Assistansberättigade

Organisationens uppbyggnad

Medlemmar

IfA är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden och arbetar med rättigheterna kring den personliga assistansen. Som assistansberättigad kan man bli medlem i IfA och man har då rösträtt. Alla andra personer är välkomna som stödmedlemmar. IfA har ca 700 medlemmar.

Årsmötet

Högsta beslutande organ är årsmötet, där assistansberättigade medlemmar har rösträtt. Årsmötet hålls i anslutning till IfA Debattforum och Rådsmöte på våren. 

Styrelsen

IfAs styrelse har ansvar för verksamheten och att den utvecklas. Styrelsen består av 6 st ledamöter och en ordförande. Ordförande är Vilhelm Ekensteen. Han var en av drivkrafterna bakom dagens personliga assistans. Styrelsen kan du kontakta här.

IfAs styrelse består av:

Vilhelm Ekensteen, Lund, ordförande. (Maila IfAs ordförande på vilhelm@remove-this.intressegruppen.remove-this.info)

Suzanne Elmqvist, Sundbyberg, vice ordförande

Karin Schlyter, Strövelstorp

Björn Jönsson, Kristianstad

Pelle Kölhed, Stockholm

Nora Eklöv, Farsta

Mikael Andersson, Värnamo

 

Valberedningen

Birgitta Andersson

Wenche Willumsen

Björn Häll Kellerman (sammankallande)  bjhk89@hotmail.com

Ingrid Johansson, suppleant

 

Kansliet

Kansliet arbetar med den dagliga verksamheten utifrån det som årsmötet och styrelsen har beslutat.

Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, sophie@remove-this.intressegruppen.remove-this.info

Lilly Key, personal-utbildningsansvarig, lilly@remove-this.intressegruppen.remove-this.info

Christina Jyrell, verksamhets-projektsamordnare, christina@remove-this.intressegruppen.remove-this.info

Cecilia Fogelström, administratör (bla fakturafrågor) , cecilia@remove-this.intressegruppen.remove-this.info

 Kansliet når du också via tel 044-120080 (mån-tors kl 9-15, fre kl 9-12)