Vad är IfA?

IfA är en förening för personer med behov av personlig assistans.
IfA bildades i april 1994, samma år som den personliga assistansen kom via LSS-lagstiftningen.

Intressegruppen för Assistansberättigade

IfA är en förening för personer med behov av personlig assistans. IfA bildades i april 1994, samma år som den personliga assistansen kom via LSS-lagstiftningen. IfA har idag ca 600 medlemmar.

IfAs ändamål är bl.a. att arbeta för och utveckla rättigheten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar intressepolitiskt och ger stöd till enskilda assistansanvändare. För medlemsavgifter se sidan ”bli medlem”.

ifa_symbol

IfAs styrelse

Sophie )
Sophie Karlsson, ordförande
Karin Schlyter
Karin Schlyter
Suzanne Elmqvist
Suzanne Elmqvist, vice ordf
MariaLarsson
Mia Larsson
MIKA3
Mika Ihanus
MikaelAndersson
Mikael Andersson
ErikRahlander
Gunnar Råhlander
Brynolf Landenberg foto Linnea Bengtsson
Suzan
Erik Råhlander
Gunnar Råhlander
Brynolf Landenberg
Suzan Mostofi

Påverkansarbete/Intressepolitiskt arbete

IfA är en politiskt oberoende organisation, men vi arbetar ständigt med att förbättra den personliga assistansen genom kontakter med politiker och myndigheter.

Det intressepolitiska arbetet har hittills utgjort en mycket stor del av IfAs verksamhet eftersom reformen hela tiden varit (och fortfarande är) utsatt för hot om försämringar.

IfA är remissinstans bland annat till Försäkringskassan och har på så sätt stor möjlighet att påverka assistansfrågorna på ett tidigt stadium.

Påverkansarbetet kommer alltid att behöva ha en framskjuten plats i IfAs verksamhet. Genom detta arbete i IfA har värdefulla kontakter med riksdagsledamöter från alla riksdagspartier etablerats. Men IfA gör mycket mer!

Medlemsstöd

En viktig uppgift för IfA är att finnas till hands, svara på frågor och ge vägledning. Det är många som ringer till IfA, både enskilda assistansanvändare och assistansanordnare. Frågorna är många och handlar om många olika områden inom den personliga assistansen. Det kan handla om assistansanvändare som är missnöjda med assistansanordnaren, otydliga regler kring assistansomkostnader, ekonomiska frågor allmänt om assistansersättningen, hur det fungerar att resa med personlig assistans eller hur ett beslut om neddragna timmar kan överklagas.

Många frågor handlar om det krångliga regelverk som idag finns kring den personliga assistansen och frågor kring tolkning av grundläggande behov i den dagliga livsföringen.

IfaPhoto

Information

IfA har ett nyhetsbrev för att få ut aktuell information snabbt. Nyhetsbrevet kommer ut cirka en gång per månad. Nyhetsbrevet är gratis för alla medlemmar och assistansanordnare anslutna till IfA Supporter.
IfA ger ut böcker och annat material.

Informationsfolder

Här kan du se och även ladda hem IfAs informationsfolder för att sprida till andra personer som är assistansberättigade eller som behöver få mer information om vår förening och vårt arbete. Klicka här - Informationsfolder

Erfarenhetsutbyte och debatt

Två gånger varje år bjuder IfA in medlemmar och andra intresserade till IfA Debattforum. Dessa tar upp aktuella frågor och viktiga teman. Vi inleder med en debatt mellan olika riksdagspolitiker om aktuella frågor inom den personliga assistansen och deltagarna får möjlighet att ställa sina frågor. Vi bjuder in olika myndigheter och andra aktuella talare för att erbjuda det senaste som händer inom den personliga assistansen.

Ifa Supporter

För att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan olika assistansanordnare har IfA ett nätverk för assistansanordnare - IfA Supporter. Anordnare som ingår i nätverket får kontinuerlig information om kommande möten, utbildningar och andra aktiviteter. De erbjuds även rabatterat deltagande på IfAs möten och utbildningar, juridiskt stöd samt rabatter på material som IfA tagit fram. För mer information kan intresserade assistansanordnare höra av sig till IfAs kansli.

Utbildning

En stor del av IfAs verksamhet består av utbildningar och kompetensutveckling. IfA arbetar med att ta fram och genomföra bra, kvalitetshöjande utbildningar som vänder sig både till assistansanvändare, administratörer och personliga assistenter.

IfAs kvalitetsenkäter

IfA har utarbetat kvalitetskrav som skall kunna ställas på verksamma assistansanordnare. De som uppfyller dessa krav kan efter ansökan tilldelas ett IfA-godkännande. Syftet är att skapa gemensamma kriterier för vad som är seriös och kvalitativ assistansverksamhet. För enskilda assistansanvändare är kunskap om de kvalitetskrav som måste tillgodoses för att få kalla sig IfA-godkänd verksamhet också en bra hjälpreda i valet av assistansverksamhet.

Vad krävs för att bli IfA godkänd?

Du som assistansanvändare får svara på frågor om assistansanordnaren genom en enkät, t ex ska det vara klarlagt hur ansvar och rättigheter fördelas mellan assistansanvändare och assistansanordnare. Det skall självklart föreligga en garanterad rätt för assistansanvändaren att själv vara arbetsledare för assistenterna. Om assistansanvändaren pga sin funktionsnedsättning inte kan klara arbetsledaruppgiften på egen hand, ska det klart framgå av avtalet hur arbetsledarfrågan är löst. Grundläggande är att en seriös assistansanordnare tillgodoser assistansanvändarens rätt att bestämma vilka personliga assistenter som skall anställas. Assistansanvändaren ska också ha rätt att bestämma schemaläggning och arbetsinnehåll. Med andra ord ska man som assistansanvändare vara garanterad bestämmanderätt över AV VEM, MED VAD, NÄR och HUR assistansbehovet blir tillgodosett.