IfA har via projekt och i sin verksamhet skrivit böcker och annat informationsmaterial som kan vara till nytta för såväl assistansberättigade, kommunala assistansanordnare,privata kooperativ, assistansbolag samt övriga som har behov av att känna till de möjligheter som personlig assistans ger och hur personlig assistans kan anordnas.