Instagram

Böcker och tjänster

För bättre kvalitet

IfA kan erbjuda en rad produkter och tjänster för att hjälpa dig så att den personliga assistansen blir så bra som den bara kan bli, allt utifrån hur du som assistansberättigad vill ha den personliga assistansen och hur du som anordnare eller personlig assistent går till väga för att den personliga assistansen ska ske utifrån den assistansberättigades självbestämmande.

Utbildningar

IfA erbjuder en rad kompetenshöjande utbildningar för assistansanvändare, personliga assistenter och assistansanordnare. Goda kunskaper är viktiga för en fungerande personlig assistans.

Läs mer om IfAs utbildningar här.

Kvalitetsundersökning

Genom IfAs kvalitetsenkät till medlemmarna/kunderna hos en anordnare får anordnaren en hjälp i sitt arbete med hur verksamheten kan förbättras. Grunderna i enkäten bygger på lagens grunder om självbestämmande och inflytande.

Du kan läsa mer information om enkäten här.

IfA-godkännande och Assistansanordnarnas Råd

Den anordnare som får ett bra resultat på ovan nämnd kvalitetsundersökning, kan ansöka om ett IfA-godkännande, vilket innebär en kvalitetsstämpel för att verksamheten anses vara bra av medlemmarna/kunderna i verksamheten. Verksamheter som har ett IfA-godkännande betalar en avgift och ingår i Assistansanordnarnas Råd, IfA AR. Genom IfA AR får verksamheten rabatt hos IfA samt möjlighet att föra fram frågor som man anser vara viktiga för IfA att arbeta vidare med.

Läs mer om IfA-godkännande här och IfA AR här.

IfAs Vägledningsbok

Ett mycket uppskattat material från IfA är IfAs Vägledningsbok (tidigare kallad Vägledningspärmen). Den innehåller det mesta en assistansverksamhet behöver veta om reglerna kring den personliga assistansen.

Beställ din bok och prenumeration här.

Ansvarsfördelningsverktyget för barn

IfA har genom ett projekt via Allmänna Arvsfonden tagit fram en metod för att stärka barns inflytande och självbestämmande över den personliga assistansen. Metoden möjliggör för alla barn, oavsett förmåga att kunna kommunicera, att vara så delaktiga som möjligt och bestämma över den personliga assistansen efter förmåga.

Anmäl dig till IfAs utbildningar om Ansvarsfördelningsverktyget här.