Länkar

Bra information om personlig assistans mm

Försäkringskassans information - Kan jag få assistansersättning?

Försäkringskassans information - Instruktionsfilmer om tidsredovisning och anmälan om assistenten

Försäkringskassan - Webbinarium för dig som anställer dina assistenter själv

IVO - Anmälan om att vara egen arbetsgivare

IVO - Ansöka om tillstånd att anordna personlig assistans

Skatteverket - Registrera dig som arbetsgivare (egna arbetsgivare - observera att ni måste ange att det handlar om personlig assistans och att det inte anses vara näringsverksamhet)

Skatteverket - Rättslig vägledning och ställningstaganden

Polisen - Utdrag ur belastningsregistret personlig assistans till barn