Varför ska du vara medlem i IfA?

Bli medlem i IfA

Medlemsavgiften är 250 kr per år. Sätt in avgiften på IfAs bg 217-9927 och ange den blivande medlemmens namn och mailadress som meddelande till betalningsmottagaren.

Du kan också lätt bli medlem genom att swisha 250 kr till IfAs nr 123 558 96 35 och ange "Bli medlem" i meddelandet. Kom ihåg att det är den som swishar som blir medlem om inget annat anges.

Om du vill ha vårt nyhetsbrev och andra utskick så behöver du även meddela oss din e-postadress. Vill du veta hur vi handskas med personuppgifter och data kan du ta del av vår Integritetspolicy via denna länk

Om du blir medlem från och med november så är du medlem hela nästkommande år utan att betala ny medlemsavgift.

Välkommen som medlem!

Vi vägleder och besvarar dina frågor rörande t ex:

  • hur du tillvaratar dina rättigheter enligt LSS och SFB
  • att välja assistansanordnare
  • ansöka om personlig assistans
  • överklaga beslut om personlig assistans
  • omprövning av beslut
  • arbetsledning av personliga assistenter
  • lagändringars innebörd

Som medlem i IfA stödjer du vårt arbete men du får också:

  • IfAs Nyhetsbrev, ca 10 nummer per år
  • Rådgivning och stöd rörande personlig assistans
  • Subventionerat pris till IfAs möten/utbildningar/informationsträffar. OBS! Gäller assistansberättigade medlemmar.
image dream big

IfA arbetar för dig som är assistansberättigad. Vi arbetar för att du ska ha en bra personlig assistans. Gå med i IfA - tillsammans blir vi starkare!

IfAs ändamål är bland annat att, genom påverkansarbete och stöd till enskilda assistansanvändare, arbeta för och utveckla rätten till personlig assistans och assistansersättning för personer med funktionsnedsättning.

det intensiva påverkansarbetet har vi täta kontakter med politiker och myndigheter. Vi skickar in remissvar, skriver artiklar och lämnar in skrivelser till myndigheterna vid behov.

IfA arbetar för alla assistansberättigades rättigheter.  Ju fler vi är desto mer kan vi göra för att förändra - bli medlem!

Om du inte behöver personlig assistans men vill stödja IfAs arbete kan du bli stödmedlem. Du får samma förmåner (se nedan) men du har inte rösträtt på IfAs årsstämma och du kan inte bli invald i IfAs styrelse. Du får heller inte den rabatt på IfAs möten och utbildningar som IfAs assistansberättigade medlemmar har.