AFV - Ansvarsfördelningsverktyget

Verktyget för att säkra självbestämmande

Hur arbetar ni med assistansanvändarens rätt till delaktighet och självbestämmande i sin personliga assistans?

  • Grundläggande i LSS är rätten till självbestämmande och delaktighet (6 §)
  • Hur självbestämmandet och delaktigheten tar sig uttryck beror på individens situation och behov av stöd och assistans i olika situationer.
  • Med Ansvarsfördelningsverktyget kan den assistansberättigade klargöra sitt behov av beslutstöd i olika frågor och hur assistansen ska utföras för att behovet ska tillgodoses på rätt sätt. Det handlar om att skapa tydlighet i assistansen!
  • Använd Ansvarsfördelningsverktyget som ett komplement till den assistansberättigades genomförandeplan, som ett stöd i utformningen och i styrningen av den personliga assistansen.

 

Vad är Ansvarsfördelningsverktyget?

Ansvarsfördelningsverktyget är ett frågeformulär bestående av kategorier med underliggande frågor om vanliga assistanssituationer och behov.

Det är ett verktyg för den assistansberättigade och för assistansanordnaren i arbetet med att utforma assistansen i enlighet med LSS intentioner och de krav som ställs gällande den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet. Verktyget ger möjlighet att skapa en struktur för de inblandades roller och deras funktion i användarens assistans, samt att tydliggöra den assistansberättigades önskemål om hur assistansen ska utföras men också hur dennes delaktighet och självbestämmande ska uppnås i assistansen.

Till Ansvarfördelningsverktyget finns ett bildstöd som tagits fram av DART (Kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhus). Bildstödet är framtaget för att öka delaktigheten för assistansberättigade personer som har behov av stöd i sin kommunikation.

Ansvarsfördelningsverktyget kan utgöra en del av den assistansberättigades genomförandeplan.

För IfAs assistansberättigade medlemmar och IfA Supporter är verktyget gratis, för övriga kostar AFV (skrivbar PDF) 1250 kr inkl moms. Kontakta IfAs kansli för tillgång till frågorna. Önskar ni köpa Bildstödspärmen (finns en för vuxenfrågor och en för barn) kostar varje pärm 990 kr inkl moms + frakt.