Stöd IfA

Kampen för den personliga assistansen är omfattande och därför behövs mer stöd för att vi ska nå i mål!

IfAs arbete finansieras genom medlemsavgifter samt utbildningar och bokförsäljning. Det är inte tillräckligt.

Kampen för den personliga assistansen är omfattande och därför behövs mer stöd för att vi ska nå i mål!

IfA är en liten organisation och har inte möjlighet att få statsbidrag, men vi har stora ambitioner och påverkar mycket genom vårt arbete.

bild av Kedja

Målet är en fullt fungerande personlig assistans för alla assistansberättigade, allt från behovsbedömning och beslut till det dagliga livet med personlig assistans.

Hela kedjan ska fungera utan felande länkar. Hjälp oss med detta genom att stärka vårt arbete.

Sätt in ditt bidrag på IfAs bankgiro 217-9927 eller Swisha till 123 558 96 35. Ange "Bidrag". 

Stort tack till dig!