Val av assistansanordnare - IfA-godkänd assistansanordnare

IfA:s frågeguide

Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på den personliga assistansen. 

IfA rekommenderar dig att vara noggrann vid valet av assistansanordnare för att hitta en som möter dina förväntningar på en assistansanordnare samtidigt som du kan uppfylla deras förväntningar på dig. I vårt nätverk IfA-Supporter hittar du anordnare som delar IfAs syn på hur personlig assistans bör utföras och vissa av dessa assistansanordnare har valt att ytterligare kvalitetssäkra sin verksamhet genom att låta IfA-godkänna sig.

De verksamheter som valt att IfA-godkänna sin verksamhet hittar du med en stjärna (*) efter sitt namn under fliken ANORDNARE på IfAs hemsida. 

För att förenkla för dig vid val av assistansanordnare har vi satt ihop en frågeguide med frågor som är av vikt. Frågorna bygger på IfA-godkännandet och IVO:s (Inspektionen för Vård och Omsorg) tillståndskrav, d v s tar upp frågor som berörs i dessa. Vi tar också upp andra frågor som vi tror är viktiga för dig som assistansberättigad att känna till. Har du fler frågor kan du givetvis bygga på med dessa. Du hittar en länk till guiden längst ner på den här sidan.

IfA-supporter

IfA Supporter är namnet på IfAs nätverk för assistansanordnare. Det är ett nätverk för professionella assistansverksamheter som arbetar för en god utveckling av den personliga assistansen ur ett assistansanvändarperspektiv.  

De assistansanordnare som ingår i IfA-supporter kan även ansöka om IfA-godkännande. Villkoren för IfA-godkännande berör t ex din möjlighet till självbestämmande, den administrativa personalens bemötande av dig, ekonomi, redovisning och vissa utbildningsfrågor. Det krävs även att assistansanordnaren har tecknat ett kollektivavtal inom området personlig assistans.  

Att en assistansanordnare är IfA-godkänd ger förmodligen inte svar på alla frågor du har om verksamheten. Godkännandet säger t ex ingenting om hur mycket pengar just du har möjlighet att använda till assistansomkostnader och/eller vilka utbildningar du och dina assistenter kommer att erbjudas. Du får dock en fingervisning över att kunder/medlemmar i stort är nöjda med upplägget, att anordnaren har ett kollektivavtal och att verksamheten är medveten om rättigheter och skyldigheter inom den personliga assistansen.

Du kan med fördel skicka iväg de frågor du vill få besvarade till flera anordnare via e-post och när du har fått svar från alla kan du välja ut ett par två, tre stycken som du vill träffa personligen för att gå vidare och få ytterligare information.

Ett bra tips om du fortfarande känner dig osäker när du har fått svar på dina frågor är att prata med någon som använder anordnaren som arbetsgivare för sina personliga assistenter. Känner du inte någon som gör det så fråga verksamheten om de kan föreslå någon som du kan kontakta.

 

Till topp

Här hittar du IfAs Frågeguide