Vad är Projekt Krisstöd?

Projekt Krisstöd är ett Arvsfondsprojekt.  Målet är att ta fram material till stöd för alla uppdrag inom den personliga assistansen. Projektet pågår 2021 - 2023.

Under 2023 erbjuder vi digitala informationsmöten kostnadsfritt till assistansanvändare och legala företrädare. Anmäl dig till nästa tillfälle här.

Projektdeltagare har i projekt Krisstöd arbetat med att ta fram stödmaterial till assistansanvändare, assistansanordnare samt en digital utbildning för alla.  

Stödmaterialet är tänkt att finnas som ett stöd före, under och efter en kris. Under projekttiden har vi sett att många inom den personliga assistansen möter små kriser ganska ofta och stora kriser ibland.

Ett av de bästa sätten att hantera en kris är att vara förberedd, Stödmaterialet hjälper dig att hantera små och stora kriser i framtiden,

 

csm_IfA_Projekt_krisstoed_logga_4b355d6c62-3
En persons samlade resurser

Stödmaterial

Projekt Krisstöd har tagit fram olika material som kan användas som stöd före, under och efter en kris till alla uppdrag i den personliga assistansen.

EPiK - behovsmatris för assistansanvändare

IfAs Krisarkiv för assistansanvändare

Risk- och krismatris för assistansanordnare

Krisguide för assistansanordnare

Handlingskraft - en digital utbildning för alla

"Nu är det kris igen" - Diskussions- och rollspel 

Här hittar du info om träffar och workshops samt Handlingskraft

Vad händer just nu?

Januari - Mars 2023

Projektår 3 har börjat och vi har börjat arbeta med att producera en lättläst version av den digitala utbildningen Handlingskraft. Vi planerar även som bäst för vår första Workshop i Karlstad i början av februari. Vi kommer att genomföra ytterligare tre Workshops under året där vi kommer att presentera och arbeta med vårt stödmaterial.

För assistansanvändare och eventuella legala företrädare kommer vi att hålla informationsmöte om stödmaterialet vid 12 tillfällen. Det första tillfället kommer att äga rum den 6 februari och därefter är två tillfällen till inplanerade, 27 februari och 27 mars.

Manus till enkla instruktionsfilmer kring stödmaterialet, som ska ligga på IfAs youtubekanal är också på G.

 

 

 

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv

November - December 2022: Vi har fått beslut från Allmänna Arvsfonden om ett års extra bidrag för att på bästa sätt kunna sprida projektets verktyg! Vi har haft ett möte med referensgruppen och ett med våra deltagare för att få stöd med detta kommande arbete. Projektteamet kommer att sätta sig den 30 november och jobba med planeringen av år 2023 vilket ska bli mycket spännande. Projeketet har även beslutat att rollspelet/kortspelet som har tagits fram i år kommer att ha namnet "Nu är det kris igen!". Vinnare i tävlingen att namnge spelet blev Elin Bengtsson. Tack för namnet! Spelet håller på att tryckas nu och vi ser fram emot att se fler spela under år 2023. Vi var närvarande under IfAs Rådsmöte och Debattforum där vi även bjöd på teater med Improvisationsstudion och Herman Geijer i deras pjäs/workshop "Gilla framtiden!" som ett sätt att lära ut mer om kris. Slutligen kan vi även berätta att projekt Krisstöd fick möjlighet att föreläsa under Socialstyrelsens och SKRs stora konferens, Funktionshinder i tiden, tillsammans med MSB. Vi hoppas att många kommuner med flera fick upp ögonen för projektet och dess verktyg under vår närvaro där :)

September - Oktober 2022 :Projektet börjar hålla krisseminarier där deltagarna får information om men även testa de verktyg som vi tagit fram. Den 8 oktober besökte vi Luleå där ett nyframtaget diskussionsspel testades för första gången. Det var spännande och roligt!  Nu väntar Stockholm (Haninge), Göteborg och Malmö där vi kommer att genomföra krisseminarier på samma sätt

Juni - Augusti 2022: Vi har förberett och besökt Almedalen och genomfört två seminarier. Det ena seminariet: Efter, före och under - Nu fixar vi framtida kriser! beskrev lite hur vi jobbat med vår digitala utbildning Handlingskraft (länk till kostnadsfria digitalta utbildningen) och det faktum att vi nu även lagt upp ett femte kapitel där, nämligen "Kommunikationens betydelse". Det andra seminariet, Hur kan stödet för assistansanvändare stärkas vid kris?, handlade mer om EPiK och den Krisguide vi precis har satt ihop för assistansanordnare. På det senare seminariet fick vi även besök av Allmänna Arvsfonden som uttryckte sig positivt kring vårt arbete hittills. Nu jobbar vi på med att förbereda höstens seminarier där vi hoppas få träffa just dig!

 

April - Maj 2022: Projektet har medverkat på olika digitala konferenser för att sprida information om bla Handlingskraft, Risk/krismatris och höstens seminarier som precis är upplagda och du kan anmäla dig till. Orter vi kommer till är Luleå, Haninge, Göteborg, Malmö. Vi jobbar vidare med att lägga upp fler kapitel till vår digitala utbildning,senaste kapitel 4 om Samverkan. Du hittar utbildningen här.

Mars 2022: På grund av rådande omständigheter i världen har projektet beslutat att lägga upp den digitala utbildningen Handlingskrafts första delar redan nu. Här kan du få en basinformation om vad är en kris, hur ser ansvarsfördelningen ut i en kris och hur kan du preppa för att vara förberedd. Mer information och länk till utbildningen, klicka här

Februari 2022: Arvsfonden har meddelat att år 1 av projektet är godkänt och fortsatt ok för år 2 och vi är såklart jätteglada för det!

Projektet jobbar just nu med att förbereda digitala krisutbildningen "Handlingskraft" som inom kort kommer presenteras och testas av våra deltagare, samarbetspartners och IfA Supporter.

Precis när vi börjar närma oss slutet av covid-19 krisen så dyker ett nytt stort orosmoln upp inte alltför långt bort från oss, Kriget i Ukraina. Projekt Krisstöd har i våra undersökningar, och i både teori och praktik läst och erfarit, att den som är förberedd har bäst förutsättningar att hantera kriser av olika slag. Utifrån den utgångspunkten länkar vi till MSBs broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Januari 2022: Projektrapport samt ekonomisk redovisning år 1 inlämnad till Arvsfonden.

 

Okt- Dec 2021: Arbete med framtagande av verktyg och stödprodukter. Läs projektets julhälsning

Sep 2021: Digitalt Öppet Hus under Krisberedskapsveckan. Genomförande av workshop med assistansanvändare, företrädare samt assistansverksamheter

Maj 2021: Sammanställning och analys av enkätsvar, referensgruppsmöte

April 2021: Enkäter skickas ut till privata assistansanordnare, assistansanvändare och personliga assistenter, Krisstödsutbildning med Anna Barsk Holmbom för deltagande assistansanvändare och företrädare.

Mars - April 2021: Introduktionsmöten med deltagare och samarbetspartners

Januari-Februari 2021: Projektet startas upp

 

Tips! Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps, (MSB) hemsida finns broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på flera olika språk, lättläst svenska, punktskrift mm.

Vill du ha mer information?

För nyheter och uppdateringar kring projektet kontakta Lilly Key, verksamhetsansvarig på IfA och projektmedarbetare i Projekt Krisstöd, lilly@intressegruppen.info eller 044 -12 00 80

Projekt Krisstöd drivs av IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade med finasiellt stöd från Arvsfonden. Projektet genomförs i samverkan med representanter från bland annat

Funktionshinderrörelsen

Assistansanordnare

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

Myndigheter

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv