Krisstödsmaterial - krisverktyg

Arvsfondsprojektet Krisstöd har tagit fram olika material som kan användas som stöd före, under och efter en kris till alla uppdrag i den personliga assistansen.

Det innebär att du som är assistansanvändare, assistansanordnare, personlig assistent, arbetsledare med flera kan hitta stöd i ert förberedande krisarbete på den här sidan. Skrolla ner lite bara.

Krismaterialet och krisverktygen är tänkta att finnas som ett stöd före, under och efter en kris. Under projekttiden såg vi att många inom den personliga assistansen möter små och stora kriser lite då och då.

Ett av de bästa sätten att hantera en kris är att vara förberedd.

IfAs krisstöd 2024?

Utöver att du har tillgång till framtaget stödmaterial kommer IfA kommer fortsätta sprida information och kunskap genom att erbjuda en ny utbildning den 20 mars - Handfast krishantering.  

csm_IfA_Projekt_krisstoed_logga_4b355d6c62-3
En persons samlade resurser

Stödmaterial - Krisverktyg

Projekt Krisstöd har tagit fram olika material som kan användas som stöd före, under och efter en kris till alla uppdrag i den personliga assistansen.

EPiK - behovsmatris för assistansanvändare

IfAs Krisarkiv för assistansanvändare (ladda ner som zip-fil)

Risk- och krismatris för assistansanordnare samt instruktioner.

Krisguide för assistansanordnare

Handlingskraft - en digital utbildning för alla

Handlingskraft lättläst - en digital utbildning för alla

Handfast krishantering 20 mars 2024

"Nu är det kris igen" - Diskussions- och rollspel  - beställs genom att kontakta IfAs kansli.

Här hittar du info om träffar och workshops samt Handlingskraft

Arvsfondsprojektets genomförande i korta anteckningar

Juli - December 2023

Nu fixar vi det sista som ska fixas i projektet. Materialet ska läggas upp med länkar på vår hemsida, Handlingskraft har fått en lättläst version, ett nytt kapitel riktat till assistansanordnare ska läggas upp och ge kunskap om kontinuitetsplaner. Ta gärna en titt.

Den 22 september håller vi en workshop i Stockholm och lite senare den 15 november är vi i Växjö.

Vi fortsätter med utskick till assistansanvändare och anordnare. Ni får gärna dela vidare så att vi når fler. Vi fortsätter även med digitala informationsträffar - du hittar nästa datum lite högre upp på den här sidan. Träffarna är kostnadsfria.

Vecka 39 har MSB utlyst beredskapsveckan, ett återkommande event för att stärka vår motståndskraft i händelse av en allvarlig samhällsstörning. Projekt Krisstöd kommer att arrangera ett event på Krinova i Kristianstad onsdagen den 27 september. Årets tema för beredskapsveckan är "ÖVA" och projekt Krisstöd har även tagit fram en tipsrunda som man kan få skickad till sig om man vill öva sina kunskaper kring prepping ur ett assistansperspektiv. Kontakta oss om detta låter intressant.

I november kommer vi hålla en slutkonferens för hela projektet och i slutet av året blir det en slutrapport till Allmänna arvsfonden som gjort hela detta projekt möjligt tack vara sitt ekonomiska stöd.

Saknar du något när det gäller dina förberedelser för nästa lilla eller stora kris? Hör av dig eller titta på det material vi har tagit fram. Tillsammans löser vi framtida kriser!

 

April - Juni 2023

Projekt Krisstöd åker till Almedalen v.26 och kommer dela ut information om projektet, delta på seminarier som tar upp ämnen som kris, krishantering. Vi kommer genomföra en workshop med inbjudna assistansanvändare, personliga assistenter.

Informationsträffarna fortsätter  både digitalt och fysiskt, uppehåll under juni-augusti.  Projektet genomförde ett digitalt informationsmöte den 17 april och en fysisk workshop i Sundsvall den 27 april. Båda var välbesökta och uppskattade.  Näst på tur är ytterligare workshop i Stockholm 22 september, kostnadsfritt. Anmäl dig här

Projektet ställde ut på Hjälpmedelsriksdagen i Göteborg den 23 maj.

Informations/instruktionsfilmer håller på att spelas in.  Vi har tagit fram ett krispaket till assistansverksamheter med bla en tipsrunda inför Beredskapsveckan v.39 där årets tema är ÖVA!. 

Januari - Mars 2023

Projektår 3 har börjat och vi har börjat arbeta med att producera en lättläst version av den digitala utbildningen Handlingskraft. Vi planerar även som bäst för vår första Workshop i Karlstad i början av februari. Vi kommer att genomföra ytterligare tre Workshops under året där vi kommer att presentera och arbeta med vårt stödmaterial.

För assistansanvändare och eventuella legala företrädare kommer vi att hålla informationsmöte om stödmaterialet vid 12 tillfällen. Det första tillfället kommer att äga rum den 6 februari och därefter är två tillfällen till inplanerade, 27 februari och 27 mars.

Manus till enkla instruktionsfilmer kring stödmaterialet, som ska ligga på IfAs youtubekanal är också på G.

 

 

 

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv

November - December 2022: Vi har fått beslut från Allmänna Arvsfonden om ett års extra bidrag för att på bästa sätt kunna sprida projektets verktyg! Vi har haft ett möte med referensgruppen och ett med våra deltagare för att få stöd med detta kommande arbete. Projektteamet kommer att sätta sig den 30 november och jobba med planeringen av år 2023 vilket ska bli mycket spännande. Projeketet har även beslutat att rollspelet/kortspelet som har tagits fram i år kommer att ha namnet "Nu är det kris igen!". Vinnare i tävlingen att namnge spelet blev Elin Bengtsson. Tack för namnet! Spelet håller på att tryckas nu och vi ser fram emot att se fler spela under år 2023. Vi var närvarande under IfAs Rådsmöte och Debattforum där vi även bjöd på teater med Improvisationsstudion och Herman Geijer i deras pjäs/workshop "Gilla framtiden!" som ett sätt att lära ut mer om kris. Slutligen kan vi även berätta att projekt Krisstöd fick möjlighet att föreläsa under Socialstyrelsens och SKRs stora konferens, Funktionshinder i tiden, tillsammans med MSB. Vi hoppas att många kommuner med flera fick upp ögonen för projektet och dess verktyg under vår närvaro där :)

September - Oktober 2022 :Projektet börjar hålla krisseminarier där deltagarna får information om men även testa de verktyg som vi tagit fram. Den 8 oktober besökte vi Luleå där ett nyframtaget diskussionsspel testades för första gången. Det var spännande och roligt!  Nu väntar Stockholm (Haninge), Göteborg och Malmö där vi kommer att genomföra krisseminarier på samma sätt

Juni - Augusti 2022: Vi har förberett och besökt Almedalen och genomfört två seminarier. Det ena seminariet: Efter, före och under - Nu fixar vi framtida kriser! beskrev lite hur vi jobbat med vår digitala utbildning Handlingskraft (länk till kostnadsfria digitalta utbildningen) och det faktum att vi nu även lagt upp ett femte kapitel där, nämligen "Kommunikationens betydelse". Det andra seminariet, Hur kan stödet för assistansanvändare stärkas vid kris?, handlade mer om EPiK och den Krisguide vi precis har satt ihop för assistansanordnare. På det senare seminariet fick vi även besök av Allmänna Arvsfonden som uttryckte sig positivt kring vårt arbete hittills. Nu jobbar vi på med att förbereda höstens seminarier där vi hoppas få träffa just dig!

 

April - Maj 2022: Projektet har medverkat på olika digitala konferenser för att sprida information om bla Handlingskraft, Risk/krismatris och höstens seminarier som precis är upplagda och du kan anmäla dig till. Orter vi kommer till är Luleå, Haninge, Göteborg, Malmö. Vi jobbar vidare med att lägga upp fler kapitel till vår digitala utbildning,senaste kapitel 4 om Samverkan. Du hittar utbildningen här.

Mars 2022: På grund av rådande omständigheter i världen har projektet beslutat att lägga upp den digitala utbildningen Handlingskrafts första delar redan nu. Här kan du få en basinformation om vad är en kris, hur ser ansvarsfördelningen ut i en kris och hur kan du preppa för att vara förberedd. Mer information och länk till utbildningen, klicka här

Februari 2022: Arvsfonden har meddelat att år 1 av projektet är godkänt och fortsatt ok för år 2 och vi är såklart jätteglada för det!

Projektet jobbar just nu med att förbereda digitala krisutbildningen "Handlingskraft" som inom kort kommer presenteras och testas av våra deltagare, samarbetspartners och IfA Supporter.

Precis när vi börjar närma oss slutet av covid-19 krisen så dyker ett nytt stort orosmoln upp inte alltför långt bort från oss, Kriget i Ukraina. Projekt Krisstöd har i våra undersökningar, och i både teori och praktik läst och erfarit, att den som är förberedd har bäst förutsättningar att hantera kriser av olika slag. Utifrån den utgångspunkten länkar vi till MSBs broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Januari 2022: Projektrapport samt ekonomisk redovisning år 1 inlämnad till Arvsfonden.

 

Okt- Dec 2021: Arbete med framtagande av verktyg och stödprodukter. Läs projektets julhälsning

Sep 2021: Digitalt Öppet Hus under Krisberedskapsveckan. Genomförande av workshop med assistansanvändare, företrädare samt assistansverksamheter

Maj 2021: Sammanställning och analys av enkätsvar, referensgruppsmöte

April 2021: Enkäter skickas ut till privata assistansanordnare, assistansanvändare och personliga assistenter, Krisstödsutbildning med Anna Barsk Holmbom för deltagande assistansanvändare och företrädare.

Mars - April 2021: Introduktionsmöten med deltagare och samarbetspartners

Januari-Februari 2021: Projektet startas upp

 

Tips! Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps, (MSB) hemsida finns broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på flera olika språk, lättläst svenska, punktskrift mm.

Vill du ha mer information?

För nyheter och uppdateringar kring projektet kontakta Lilly Key, verksamhetsansvarig på IfA och projektmedarbetare i Projekt Krisstöd, lilly@intressegruppen.info eller 044 -12 00 80

Projekt Krisstöd drivs av IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade med finasiellt stöd från Arvsfonden. Projektet genomförs i samverkan med representanter från bland annat

Funktionshinderrörelsen

Assistansanordnare

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

Myndigheter

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv