Lars Lööw till IfAs Rådsmöte

Regeringen tillsätter en utredning av yrket personlig assistent. Syftet är bland annat att få en översyn av yrkesgruppens arbetsförhållanden och arbetsuppgifter samt utreda behovet av utbildningsinsatser och lämna förslag på förbättringsåtgärder.

Anmäl dig idag!

IfA Rådsmöte och Debattforum

Den 22-23 november 2018

Nyheter