Att överklaga ett beslut - 3 juni i Stockholm

Finns det några grundläggande behov?

Formalia och tidsfrister

Viktiga domslut att ta hänsyn till

Vanliga skäl till avslag på ansökan om personlig assistans

Sophie Karlsson föreläser och ger även svar på frågan om det finns några grundläggande behov kvar.

Anmäl dig och/eller dina medarbetare idag! 

 

 

Nyheter