Den sista timmen är lika viktig som den första

Berättelser från assistansberättigade

LSS-utredningens förslag om en 15 timmars schablon för övriga behov riskerar att ödelägga den personliga assistansen. Läs berättelser från assistansberättigade om de konsekvenser som förslaget bär med sig om det blir verklighet.

Nyheter