Öppen föreläsning - Rätt, normer och tillämpning av LSS

11 december 2018 kl 14:00 - 14:45, Krinova, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad

Lennart Erlandsson har studerat rättstillämpning av LSS samt studerat beslutsfattandet på myndighetsnivå och bland annat ställt frågan hur normer påverkar beslutsfattandet inom domstolsväsendet och om befintliga beslutsmodeller är tillämpliga för LSS då även hänsyn till konsekvensen för de enskilda individerna bör tas när välfärdsrättigheter prövas.

Nyheter