IfA arbetar med frågor kring den personliga assistansen

IfA är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden och arbetar med rättigheterna kring den personliga assistansen. Som assistansberättigad kan man bli medlem i IfA och man har då rösträtt. Alla andra personer är välkomna som stödmedlemmar. IfA har ca 700 medlemmar.

Är du i behov av personlig assistans kan ett av de första stegen vara att ta kontakt med din kommuns LSS-handläggare för att lämna in en ansökan om personlig assistans. Om du har mer än 20 timmar i grundläggande behov per vecka är det Försäkringskassan som ska handlägga din ansökan.

bild Egenmakt

Om du redan har ett beslut och ska välja anordnare har du möjlighet att antingen själv vara anordnare för din egen personliga assistans, välja kommunen som anordnare eller välja en privat assistansanordnare. Oavsett vad du väljer kan det vara bra att titta igenom IfA:s frågeguide inför val av assistansanordnare. Där har vi samlat alla de frågor som kan vara av vikt att ställa inför val av assistansanordnare. Vi försöker även att förklara varför frågorna bör ställas.

Under fliken Anordnare här på vår hemsida finns en förteckning över assistansanordnare som har låtit IfA-godkänna sin verksamhet. En verksamhet som genomför IfA:s kvalitetsundersökning för sina medlemmar/kunder, med bra resultat och uppfyller  villkoren för IfA-godkännande, kan ansöka om IfA-godkännande.