Berättelser från assistansberättigade

Den sista timmen är lika viktig som den första

Dessa berättelser togs fram när LSS-utredningen föreslog en 15-timmarsschablon för "övriga behov". Det skulle ha fått förödande konsekvenser.  

Titeln "Den sista timmen är lika viktig som den första" är ett citat från Vilhelm Ekensteen, tidigare ordförande i IfA. Det syftar på att för den med stora och omfattande funktionsnedsättningar är den sista beviljade timmen lika viktig som den första. Behov som sträcker sig över hela eller större delen av ett dygn kan inte täckas av färre timmar än vad som behövs.