Berättelser från assistansberättigade

Den sista timmen är lika viktig som den första

Dessa berättelser är ett sätt för oss att tydliggöra hur förödande förslaget skulle vara att införa en schablon på 15 timmar i veckan för det som kallas "övriga behov". Vi har bett assistansberättigade personer berätta om hur förslaget skulle påverka dem och deras familjer och vilka konsekvenser det skulle få i vardagslivet.

Titeln "Den sista timmen är lika viktig som den första" är ett citat från Vilhelm Ekensteen, ordförande i IfA. Det syftar på att för den med stora och omfattande funktionsnedsättningar är den sista beviljade timmen lika viktig som den första. Behov som sträcker sig över hela eller större delen av ett dygn kan inte täckas av färre timmar än vad som behövs.