Kvalitetsundersökningar

Undersök arbetsmiljön och kvaliteten i den personliga assistansen

Egenkontroll är en viktig del av en assistansanordnares kvalitetsarbete, och det kan t ex ske genom enkätundersökningar om hur personer berörda av verksamheten upplever den. 

Hos IfA kan du beställa digitala undersökningar enligt nedan. Efter genomförd undersökning får du en sammanställd digital rapport som ger dig svar på vad du kan förbättra i verksamheten.

csm_Glada_gaenget_1__c87f4578a7

Arbetsmiljöundersökning - skickas till personliga assistenter

För dig som är arbetsgivare för personliga assistenter är det viktigt att identifiera och undanröja risker för ohälsa i arbetet. För detta krävs information från de anställda om hur de upplever sin arbetsmiljö. Det kan du få genom IfAs arbetsmiljöenkät. Du väljer själv vilka anställda som ska få enkäten. IfA rekommenderar att alla personliga assistenter i verksamheten får möjlighet att svara på enkäten. 

Pris: 125 kr ink moms/personlig assistent

Kvalitetsundersökning - skickas till assistansanvändare/legala företrädare

Hur upplever assistansanvändarna/legala företrädare verksamheten? Är alla nöjda med den service verksamheten erbjuder? Vad kan ni förbättra?

Denna enkät rekommenderar vi att alla assistansanvändare/legala företrädare får i verksamheten. För ett IfA-godkännande är det ett krav att alla fått möjlighet att svara på enkäten.  

Priset för enkäten är 219 kr ink moms/person 

För dig som är intresserad av att vara IfA Supporter, eller redan är IfA Supporter, kan enkätresultatet ligga till grund för ett IfA-godkännande. 

Kontakta IfAs kansli om du har frågor eller vill beställa någon av enkäterna.

Maila oss på info@intressegruppen.info eller ring 044 - 12 00 80.