Nyheter

”Förarbetena visar att förvaltningsdomstolarna agerar fel kring assistansåterkrav”

Läs mer

Anna Barsk Holmbom– ”Vilka andra behov än de rent medicinska kommer att accepteras?”

Läs mer

Det handlar inte om att skrämmas till tystnad - viktigt att värna den enskildes privatliv

Läs mer

Johan Klinthammar, RBU – ”Omprövningarna har blivit en hetsjakt”

Läs mer

IfA ställer sig positiv till vaccinationsbevis

Läs mer

Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Omprövning ska bara göras när de faktiska behoven förändrats”

Läs mer

IfA tar kaffepaus med partiledarna

Läs mer

Ny prissättningsmodell för assistansersättningen?

Läs mer

Tillsammans skapar vi en bättre framtida krishantering

Läs mer

Uppmaning till Magdalena Andersson att agera

Läs mer

IfA tillskriver statsministern om den personliga assistansen

Läs mer

3 dec - Internationella Funktionsrättsdagen

Läs mer