Vad är Projekt Egenmakt?

Projekt Egenmakt är initierat av IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade och finansierat av Arvsfonden. Projektet startades i mars 2018 och pågick tom feb 2021.

Projektet ska bidra till att lösa några av de utmaningar och problem som assistansanvändaren upplever i sin vardag. Genom att erbjuda kunskap och information om dessa faktorer och behov, hoppas projektet kunna stärka egenmakten hos assistansanvändare och genom detta också kvalitén på den personliga assistansen i stort.

Under 2019 beslutades att projektet skulle mynna ut i en digital utbildning och efter ytterligare beviljade medel från Arvsfonden riktar sig utbildningen till samtliga fyra uppdrag inom assistansen:assistansanvändare, arbetsledare, personliga assistent och assistansanordnare. 

csm_EGENMAKT_LOGOTYP_20180403_a27da5995c

Vad händer just nu?

Mars 2021 - Projektet är avslutat

Slutrapport och ekonomisk redovisning har skickats till Arvsfonden och vi jobbar nu med lite efterarbete MEN vår resa fortsätter och vi sprider projektet vidare genom Synka.org  Vi jobbar aktivt med att få fler att upptäcka vår fina digitala plattform och du hjälper oss genom att gå en utbildning, berätta om Synkas utbildningar i dina kanaler. Vill du bli en av Synkas ambassadörer? Kontakta Christina Jyrell, christina@intressegruppen.info

Synka logotypbild

Januari 2021: Slutspurt för projektet

Med knappt två månader kvar av projekttiden fokuserar vi nu på att sätta rutiner för hur Synka ska administreras, kommuniceras och säljas. I dagsläget har vi över 1000 genomförda utbildningar och vi ser att det ökar med jämn takt.

Annonsering och uppdateringar sker kontinuerligt via Facebook och mejlutskick med information görs till både privata och kommunala assistansanordnare.

Vi försöker också inleda en dialog med Socialstyrelsen som nyligen fått i uppdrag av regeringen att skapa en utbildning inom personlig assistans. Detta för att säkerställa att vi kompletterar varandra snarare än konkurrerar.

September 2020: Synkaguiden och Kunskapsguiden

Synkaguiden lanserades och ingår nu vid köp av utbildning till personliga assistenter. Guiden är en förlängning av Synkas utbildningar och ett hjälpmedel för att fortsätta utbilda och höja kompetensen inom verksamheten genom diskussioner och vägledning. 

Socialstyrelsen har publicerat länkar till Synkas utbildningar på sin utbildningsplattform kunskapsguiden.se

Arbetet med bearbetning av assistansanordnare och kommuner samt annonsering i sociala medier och nätverkande sker fortsatt.

Maj 2020: Synka på tre språk

I maj lanserades de engelska och arabiska översättningarna av Synka. 

April 2020: Lansering av Synka

I april lanserade vi Synka på svenska. Förutom den obilgatoriska introduktionsutbildningen lanserades även utbildningarna för assistansanvändare, personliga assistenter och arbetsledare.

Uppföljning, utvärdering och uppdatering av tjänsten sker löpande.

Vill du ha mer information?

Är du nyfiken på Synka.org?  Kontakta Christina Jyrell; christina@intressegruppen.info tel 044-120080 så kan du/ni få en visning av vår digitala utbildningsplattform.

Projekt Egenmakt drevs av IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade med finasiellt stöd från Arvsfonden. Projektet genomfördes i samverkan med bl.a. RBU, Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter, Lasse Brukarstödcenter, Socialstyrelsen och Försäkringskassan.