Vad är Projekt Egenmakt?

Projekt Egenmakt är initierat av IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade och finansierat av Arvsfonden. Projektet startades i mars 2018 och pågår till 2020.

Projektet ska bidra till att lösa några av de utmaningar och problem som assistansanvändaren upplever i sin vardag. Genom att erbjuda kunskap och information om dessa faktorer och behov, hoppas projektet kunna stärka egenmakten hos den assistansberättigade och genom detta också kvalitén på den personliga assistansen i stort.

 

Vad händer just nu?

2018: Behovsanalys och prototyp

Under vårt första projektår låg fokus på att definiera de utmaningar vi (dvs projektet) ska lösa och att påbörja utvecklingen av en lösning.

  • VARFÖR FINNS VI?

 Vi gör det lättare att leva med assistans genom att ge den personliga assistansen förutsättningar att fungera såsom den är tänkt

  • HUR GÖR VI DET?

Genom att förtydliga och professionalisera rollerna inom den personliga assistansen

  • VAD GÖR VI?

Vi skapar en gemensam webbutbildning för assistansanvändare, arbetsledare och personliga assistenter som leder till en mer professionell  personlig assistans.

Vi har investerat mycket tid i att lyssna på assistansanvändare, men givetvis även på anordnare, assistenter och arbetsledare. Detta hjälpte oss att ringa in ett angeläget problem och att se en lösning som alla kan ha nytta av.

Tillsammans med våra målgrupper utvecklar och testar vi oss fram till en utbildningstjänst som verkligen kan göra skillnad i vardagen med personlig assistans.

2019: Testa, lära och lansera en första flygfärdig version

2020: Testa, lära och lansera en förbättrad och utbyggd version

 

Vill du vara med?

För nyheter och uppdateringar kring projektet följ oss gärna på Facebook

Är du assistansanvändare, anordnare, assistent eller arbetsledare, och vill bidra med ditt perspektiv så hör av dig till projektledare Johanna Hedgårdh,  johanna@remove-this.intressegruppen.remove-this.info, mobil 073-0219276

Är din organisation eller ditt företag intresserade av att samverka med projektet kontakta Johanna på mail eller telefon ovan.

Projekt Egenmakt drivs av IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade. Projektet genomförs i samverkan med bl.a. RBU, BosseRåd, Stöd & Kunskapscenter, Lasse Brukarstödcenter, Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

Till topp