Vad är Projekt Egenmakt?

Projekt Egenmakt är initierat av IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade och finansierat av Arvsfonden. Projektet startades i mars 2018 och pågår till feb 2021.

Projektet ska bidra till att lösa några av de utmaningar och problem som assistansanvändaren upplever i sin vardag. Genom att erbjuda kunskap och information om dessa faktorer och behov, hoppas projektet kunna stärka egenmakten hos assistansanvändare och genom detta också kvalitén på den personliga assistansen i stort.

Under 2019 beslutades att projektet skulle mynna ut i en digital utbildning och efter ytterligare beviljade medel från Arvsfonden riktar sig utbildningen till samtliga fyra uppdrag inom assistansen:assistansanvändare, arbetsledare, personliga assistent och assistansanordnare.  

Vad händer just nu?

September 2020: Synkaguiden och Kunskapsguiden

Synkaguiden lanserades och ingår nu vid köp av utbildning till personliga assistenter. Guiden är en förlängning av Synkas utbildningar och ett hjälpmedel för att fortsätta utbilda och höja kompetensen inom verksamheten genom diskussioner och vägledning. 

Socialstyrelsen har publicerat länkar till Synkas utbildningar på sin utbildningsplattform kunskapsguiden.se

Arbetet med bearbetning av assistansanordnare och kommuner samt annonsering i sociala medier och nätverkande sker fortsatt.

Maj 2020: Synka på tre språk

I maj lanserades de engelska och arabiska översättningarna av Synka. 

April 2020: Lansering av Synka

I april lanserade vi Synka på svenska. Förutom den obilgatoriska introduktionsutbildningen lanserades även utbildningarna för assistansanvändare, personliga assistenter och arbetsledare.

Uppföljning, utvärdering och uppdatering av tjänsten sker löpande.

Vill du ha mer information?

För nyheter och uppdateringar kring projektet och utbildningen Synka följ oss gärna på Facebook eller kontakta projektledare Johanna Hedgårdh direkt ,  johanna@remove-this.intressegruppen.remove-this.info, mobil 0708-584288

Projekt Egenmakt drivs av IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade med finasiellt stöd från Arvsfonden. Projektet genomförs i samverkan med bl.a. RBU, Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter, Lasse Brukarstödcenter, Socialstyrelsen och Försäkringskassan.