Projekt EGENMAKT

Vad är Projekt Egenmakt?

Projekt Egenmakt är initierat av IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade och finansierat av Arvsfonden. Projektet startades i mars 2018.

Men vad är det då projektet ska göra ?Kolla in filmen från Almedalen den 5 juli 2018. Klicka här

 

Under de kommande tre åren ska projektet bidra till att lösa några av de utmaningar som assistansanvändaren upplever i sin vardag.

Projektet utgår ifrån faktorer och behov som assistansanvändaren anser vara viktigast för att den personliga assistansen ska fungera bra. 

Genom att erbjuda kunskap och information om dessa faktorer och behov hoppas projektet kunna stärka egenmakten hos assistansberättigade.

En tät dialog med fokusgrupper som lever med assistans hålls via samtal, intervjuer, enkäter, fysiska möten och sociala medier under projektets gång.

Vill du bli en del av Projekt Egenmakts nätverk och få ta del av nyheter och uppdateringar kring projektet?

Gå med i vår Facebookgrupp! Projekt Egenmakt

 

Vill Du bidra med Dina erfarenheter genom att delta i samtal, intervjuer, enkäter eller kanske testa prototyper av tjänsten? Anmäl ditt intresse till ansvarig projektledare (kontaktuppgifter se nedan) !

 

Är du duktig på att formulera dig i skrift till en definierad målgrupp, är du en van samtalsledare eller föredragshållare? Kanske arbetar du idag med att utveckla, programmera eller formge hemsidor? Vi kommer under hösten att behöva anlita några personer som kan bidra med sin kompetens i projektet. Skicka gärna din intresseanmälan och CV till ansvarig projektledare!

 

Undrar du över något? Har du idéer och uppslag om hur vi kan sprida Egenmakt över hela Sverige eller hur vi kan samverka med andra organisationer? 

Projektledare och Kommunikatör Projekt Egenmakt

Johanna Hedgårdh

johanna@intressegruppen.info

Mobil: 073-0219276

Till topp