Livet - Friheten - Helheten

JA till rätten att själv bestämma över hur en vill leva!

JA till friheten att själv välja vad en vill göra!

JA till att livet måste ses i sin helhet och kan inte delas upp i beståndsdelar!

NEJ till ytterligare begränsningar för den personliga assistansen!

IfA kräver att Sverige följer FNs funktionsrättskonvention. Varje människa har sin fri- och rättighet att själv bestämma över sitt liv och hur en vill leva. Så är inte situationen för assistansberättigade. Vi ser hur våra liv allmer begränsas när myndigheterna granskar, bedömer och ifrågasätter våra liv. Det tänker vi sätta stopp för!

Inför valet den 11 september har vi på IfA tagit fram material som du kan använda som stöd när du kontaktar din kommun eller region.

IfAs valbroschyr Livet-Friheten-Helheten_ladda ned som pdf

Tips för påverkansarbete_ladda ned som pdf

IfAs programförklaring