Trots återkallade tillstånd – assistansbolag fortsätter

"Även om Försäkringskassan stoppar utbetalningar till bolaget eller om Ivo återkallar tillståndet så kan brukaren själv välja att fortsätta att köpa assistans från bolaget", säger Linus Nordenskär som är nationell samordnare på Försäkringskassan.

Bakgrunden är en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2019 som innebär att Försäkringskassan inte kan neka utbetalningar till brukare som vill anlita bolag som bedömts olämpliga. Det finns nu ett lagförslag som kan träda ikraft i slutet av året som kan täppa till luckan. "

Nyheten finns på Sveriges Radios sida, klicka här

IfA är remissinstans angående förslaget Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd och kommer lämna in vårt remissvar nästa vecka. Vi publicerar vårt remissvar på hemsidan.