"Tillsätt en kriskommission för personlig assistans" - Bengt Eliasson, Liberalerna

Assistanskoll skriver: Det är inte acceptabelt att antalet assistansberättigade fortsätter minska till slutet av 2023, vilket Försäkringskassan förutspår, säger Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson för funktionshinderfrågor.

– Rättspraxisen och Försäkringskassans tolkning av densamma måste snabbutredas och åtgärdas.

Läs artikeln här