Nyheter

"Tillsätt en kriskommission för personlig assistans" - Bengt Eliasson, Liberalerna

Läs mer

Försäkringskassans feltolkningar får katastrofala följder

Läs mer

Jättelyft för personlig assistans från januari 2023

Läs mer

Lagförslag på gång om stärkt rätt till personlig assistans

Läs mer

Corona och den personliga assistansen - information

Läs mer

Försäkringskassans återkrav på felaktigt utbetald assistansersättning

Läs mer

IVO förstärker tillsynen för våld mot personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Försäkringskassan överskrider sin rätt - igen!

Läs mer

Behöver du söka fler assistanstimmar?

Läs mer

Henrik Petrén, Fremia – ”Vänner och anhöriga får rycka in som assistenter”

Läs mer

”Hur skulle personlig assistans värderas i ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp?” - Lise Lidbäck, Neuroförbundet

Läs mer

Rekordlågt antal förstagångsansökningar

Läs mer