Till minne av Vilhelm Ekensteen

Årsdagen för Vilhelm Ekensteens, IfAs tidigare ordförande, bortgång har nyligen passerat. Vi minns honom och hans klokskap och engagemang för förbättring genom att dela med oss av ett utdrag från en av de ledare han skrev för IfAs tidigare medlemstidning IfA Informerar.

Ledaren handlar om påverkansarbete och är högaktuell inför dagens öppnande av riksdagen:

Från IfA Informerar nr 4/2016

PÅVERKANSARBETE I MÅNGFALD

Påverkansarbete i syfte att uppnå samhällsförändringar, politiskt påverkansarbete, har på riksplanet traditionellt inte minst förts genom inlägg i de stora dagstidningarna och i radio eller tv. 

Det individuella påverkansarbetet är viktigt som komplement till exempelvis IfAs. Det kan ta sig många former. Och inte alltid via media. Du som vet assistansens värde har all anledning att i din närmiljö sprida insikt när du kan. Ibland är man inte ens medveten om att det faktiskt rör sig om påverkansarbete då man berättar hur avgörande assistansen är. Möjligheten till personlig kontakt med en politiker ska du ta tillvara. Oberoende av partifärg och politisk nivå, eftersom det du säger alltid gör avtryck på något sätt.

Ett vanligt samtal kan tjäna som exempel. Man börjar prata - och många gånger överförs ömsesidigt kunskap, viktig kunskap, utan att man tänker på det. Påverkan sker. Antingen vi kallar det arbete eller inte, så kan vanliga samtal röra sig om betydelsefull påverkan.

Påverkansarbete handlar alltså inte bara om att t ex skriva debattartiklar och argumentera i offentligheten. Var och en kan själv i sin vardag utöva påverkansarbete på sitt sätt.

En gång i IfAs barndom, då assistansen stod på spel, förberedde vi att som enskilda assistansberättigade, så många av oss som möjligt, ta kontakt med minst en riksdagsledamot från hemtrakten och berätta hur fullständigt avgörande viktig assistansen var för en själv. Detta avblåstes eftersom regeringen fattade kloka beslut. Men metoden kan kanske - vid behov - i någon form plockas upp ur verktygslådan.

Vem vet vad brukarrörelsen och funktionshinderrörelsen står inför när det blir riksdagsval 2018?

Vilhelm Ekensteen

---

Vi kan idag ställa oss frågan vad vi har att vänta oss av de nyvalda politikerna i riksdag och kommande regering? Påverkansarbetet låter inte sig vila, utan fortsätter oförtrutet.