Synka på fler språk

Allt fler väljer att utbilda sig och sin personal via Synkas utbildningar. Vi har pratat med Hashim som är en av de som gått samtliga utbildningar på både svenska och arabiska.

Hej Hashim! Vi på Synka har hört att du gått alla våra utbildningar på både svenska och arabiska. Hur kommer det sig?
Jag är arbetar som tolk, översättare och administratör på A-bas Malmö HB och är ansvarig för och kontaktperson gentemot våra arabisktalande kunder. Därför har jag gått samtliga utbildningar för att säkerställa att vi står bakom informationen och översättningen.

Vad tycker du om utbildningarna? Någon specifik del du tror är extra viktig för att göra livet och vardagen inom den personliga assistansen enklare?
Alla utbildningar håller hög kvalité och är överlag bra. Men jag tror att delen som berör ”Personlig assistent”är extra viktig. Har vi som lever och jobbar med personlig assistans samsyn kring det blir vardagen förhoppningsvis enklare för många.

Vad betyder det för dig som flerspråkig att utbildningarna finns på arabiska?
Det betyder mycket eftersom fler kan ta del av informationen. Vi behöver generellt mer information på arabiska för att nå ut till fler.

Den arabisktalande målgruppen i Sverige blir allt större och allt fler och fler inom den personliga assistansen pratar arabiska. Vad tror du det betyder för branschen att utbildningarna finns på arabiska?
Det gör att den personliga assistansen blir mer professionell när fler lär sig rätt förfarande. Att ha utbildningar på arabiska och engelska gör att fler, som inte lärt sig svenska tillräckligt bra än, kan lära sig yrkesgrunderna rätt från början.

På vilket sätt underlättar Synka i just din vardag som assistansanvändare?
Synka ger assistansanvändare kunskap kring vilka rättigheter och skyldigheter man har samt vem man ska vända sig till om det uppstår problem i olika situationer.

Slutligen, vad skulle du vilja säga till de som lever med eller arbetar med personlig assistans men som inte utbildat sig genom Synka än?
Jag uppmanar fler att utbilda sig! Det gör som sagt att alla vet vilka rättigheter och skyldigheter de har samt vem de ska vända sig till om konflikter eller problem uppstår. Kunskap i alla led gör att den assistansberättigade tillslut får den bästa möjliga assistansen.

Till Synkas utbildningar
Tjänsten Synka är framtaget genom arvsfondsprojektet Egenmakt.