”Att ta upp sjukvårdsåtgärder i bedömningen vore något helt nytt i personlig assistans” - Fredrik Malmberg, statlig utredare

Assistanskoll har intervjuat Fredrik Malmberg, utredare för Stärkt rätt till personlig assistans. Fredrik Malmberg vill bland annat ha en egenvårdslag, två nya grundläggande behov och en schablon för föräldraansvar. Han säger att utredningens förslag har ett brett stöd och han vill se ett snabbt genomförande.

– Det är angelägna förändringar som behöver genomföras så snart som möjligt.

Läs artikeln här