LSS-utredningen oroar. Samtidigt lever hoppet om stärkt assistans

HejaOlika skriver om att Liberalerna den här veckan på nytt gått ut med krav på att LSS-utredningen ska kastas i papperskorgen. Oron finns kvar för att regeringen går vidare med förslag från den kritiserade utredningen.

Samtidigt finns stora förhoppningar till Fredrik Malmbergs pågående utredning om assistans, egenvård och föräldraansvar