”Stoppa minutjakten som urholkar stärkt rätt till assistans”

HejaOlika skriver följande: Under september har regeringen glatt funkisvärlden med löften om att genomföra förslagen i utredningen Stärkt rätt till assistans. En av de viktigaste frågorna fick dock inte vara med i utredningen: Minutjakten som ofta kraftigt sänker rätten till assistans.

Läs hela artikeln här