Så vill Lars Lööw göra assistansen hållbar igen

HejaOlika skriver följande: Utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistans kan förenkla hur rätten till personlig assistans beräknas.

Läs hela artikeln här