Hanna Egard, lektor, Malmö Universitet – ”Politiska krav på nedskärningar har skapat mer medicinska bedömningar”

En medicinsk syn på funktionshinder dominerar alltmer i personlig assistans. De grundläggande behoven har varit en stor del i denna förändring, säger Hanna Egard. Tanken var att personlig assistans skulle vara fundamentalt annorlunda jämfört med andra stödinsatser, säger hon.

– Den personliga assistansen skulle styras av den enskilde och anpassas efter dennes liv.

Ta del av hela artikeln här