Breda protester mot urholkning av timersättning för assistans

HejaOlika skriver: Entusiasmen över torsdagens besked om satsningar personlig assistans har redan dämpats. Nu växer istället oron över den oväntat låga uppräkning av timersättningen för assistans. ”Det innebär de facto en urholkning och successiv avveckling av den personliga assistansen”, säger kritiker.

Läs hela artikeln här