Lystra Assistans får återkallat tillstånd

IVO har återkallat tillstånden att bedriva personlig assistans för Lystra Assistans, Ellas Assistans och Melius Assistans, alla dotterbolag till Curira AB. Besluten är överklagade till Förvaltningsrätten.

Större assistansföretag med återkallade tillstånd sedan 2020

Ta del av hela artikeln här