”Hur skulle personlig assistans värderas i ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp?” - Lise Lidbäck, Neuroförbundet

Assistanskoll har intervjuat Neuroförbundets ordförande och skriver följande: Skulle ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp samtidigt vilja utveckla personlig assistans, undrar Lise Lidbäck som vill att debatten istället ska handla om utökad rätt till livshjälp.

– Ge alla med stora behov, inklusive alla över 65 år, rätt till personlig assistans och andningshjälp i hemmet.

Läs hela artikeln här