Utbildning är en viktig grundsten!

IfA kom i kontakt med Susanne Dettervall när vi lanserade Synka för snart två år sedan. Susanne jobbar till vardags som personlig assistent och valde att gå utbildningarna på synka.org först och sedan ta det vidare till sin arbetsgivare.

Vi på IfA tycker att det är jätteroligt att Susannes engagemang för Synka medfört att hon nu involverat hela företaget och dessutom är Susanne huvudskyddsombud och arbetar med att få en bra samverkan mellan ledning och arbetstagare som ett led i att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren.

Hur kan man arbeta med Synka i verksamheten?

Så klart på lite olika sätt och vi är nyfikna och ställde några frågor till Susanne.

Vi träffades digitalt när ni hade en utbildningsdag och jag visade Synka för er på Omsorgsfamiljen. Vilka är Omsorgsfamiljen?
- Omsorgsfamiljen H.E.M startade sin verksamhet med Personlig assistans och Hemtjänst under 2010/2011. Vi finns i dag i Storstockholm och i Östergötland med våra verksamheter inom assistansen och vi har 6 kontorrunt om i Stockholm från vilka hemtjänsten utgår.

Vilken roll har du inom företaget?
- Jag arbetar som personlig assistent. Jag är också huvudskyddsombud, skyddsombud och platsombud inom företaget på uppdrag från fackorganisationen Kommunal. Som kontaktperson för Synkautbildningen kan man vända sig till mig med eventuella frågor kring den.

Varför tyckte du att det var viktigt att genomföra Synka?
- Utbildning är en viktig grundsten för oss personliga assistenter. Vi behöver höja yrkets status och våra löner. Att få en bättre samverkan mellan ledning och arbetstagare är ett led i att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren. Eftersom utbildningsnivån varierar så mycket mellan arbetstagarna så är det viktigt att alla får en gemensam grund att stå på. Därför valde vi Synka. Synka ökar samsynen mellan de olika rollerna i den Personliga Assistansen. När jag presenterade Synka för Omsorgsfamiljens skyddskommitté fick jag ett positivt gensvar och det beslutades att starta Synkautbildningen.

Hur tycker du responsen har varit bland dina kollegor?
- Det har varit väldigt bra! Mina kollegor tyckte att kombinationen att varva kunskap om lagar och fakta med olika etiska dilemman som ofta förekommer i det här yrket gav en stor förståelse och variation.

Jag var ju med digitalt och presenterade Synka på er gemensamma utbildningsdag och sen jobbade ni vidare själva. Kan du kort berätta vad ni gjorde?
- Deltagarna delades in i mindre grupper och fick tre olika, vanligt förekommande, dilemman inom vårt yrke att diskutera. Därefter samlades vi alla för en gemensam diskussion. Denna del av dagens program blev mycket uppskattad av dagens utvärdering att döma.

Vad blir nästa steg?
- Omsorgsfamiljens mål är att samtliga berörda inom bolaget ska erbjudas möjligheten av att få gå Synkas utbildning. Vi önskar få en gemensam grund där vi kan diskutera utifrån och förbättra vår verksamhet. Nu i maj sätter vi igång med nytt gäng personliga assistenter som ska gå Synkas utbildningar och det sitter jag och förbereder just nu, ska bli jättespännande.

Vill du veta mer om Synka eller få tips hur ni kan arbeta med Synka i er verksamhet? Kontakta Christina Jyrell, christina@intressegruppen.info tel 044-120080

Foto: Susanne Dettervall, Omsorgsfamiljen och Synka

Nyfiken på Synka? Läs mer på vår digitala utbildningsplattform ->

SusanneDettervall_synka

Foto:Susanne Dettervall

Synkapenna

Foto: IfAs digitala utbildningsplattform Synka

Omsorgsfamiljen

Foto:Omsorgsfamiljen