Lagändring om egenvård, sjukvårdande insatser och nytt grundläggande behov

Riksdagen har beslutat om att de förslag som regeringen lagt om ny egenvårdslag och nytt grundläggande behov ska genomföras.

Läs mer här