Minuträkning inom assistans kan bli arbetsmiljöfråga

HejaOlika skriver om att IfA har tillskrivit Arbetsmiljöverket.

Läs artikeln här