Bytte assistansbolag - förlorar sin bostad

HejaOlika skriver: En assistansanvändare måste flytta från sin hyreslägenhet sedan hen bytt assistansbolag. Det slog Svea Hovrätt fast i en dom 1 juni 2022.

Läs artikeln här