"Assistansberättigade riskerar bli förlorare" - Gustav Lindkvist, juris doktor

Assistanskoll skriver: Det är inte acceptabelt att beslut om återkrav från Försäkringskassan kan användas av kronofogden för verkställighet, vilket kan bli resultatet av regeringens förslag, säger Gustav Lindkvist, juris doktor i offentlig rätt.

– Lagändringen strider mot grundföreställningar om ett rättssäkert förfarande.

Läs artikeln här