JO: Försäkringskassan borde ha väglett assistanssökande

HejaOlika skriver följande: Försäkringskassan avvisade en persons ansökningar om assistansersättning flera gånger. Detta ledde till att personen förlorade sin assistans. Nu får myndigheten kritik av JO för att man inte försökte vägleda den sökande att skicka in rätt underlag.

Läs artikeln här