Viktigt med rätt fokus i "inbördeskriget"

SVT Nyheter gör just nu en granskning av vissa delar kring den personliga assistansen. Idag lyfts striden mellan att jaga fuskare och att den hårda behovsbedömningen leder till försämrade levnadsvillkor för personer som är i behov av personlig assistans. SVT Nyheter benämner det som ett inbördeskrig.

IfA anser att det är viktigt att beivra de oegentligheter som kan förekomma inom den personliga assistansen. Det är förkastligt att vissa personer utan skrupler ger sig på att utnyttja utsatta personer och systemet. Det vill vi inte se inom den personliga assistansen. Det är viktigt att aktörer som finns på området följer regelverket och agerar seriöst. IfA arbetar ständigt med att förmedla kunskap och information om hur professionell personlig assistans ska gå till.

Än viktigare är att komma ihåg varför den personliga assistansen finns överhuvudtaget och se till att behovsbedömningarna sker på ett humant och rimligt sätt, utan att enskilda personer i behov av personlig assistans, ska behöva känna sig jagade och ifrågasatta av myndigheterna. Tröskeln att beviljas personlig assistans och att beviljas den i tillräcklig utsträckning, får inte vara för hög eller svår att komma över, för då missar vi målet och personer med stora behov blir utan en livsviktig insats.

Balansen måste finnas mellan att beivra felaktigheter och att se till att assistans beviljas i rätt utsträckning. När den väger över till att jaga kriminella är det assistansberättigade som får ta konsekvenserna av en mer åtstramad lagstiftning. Det innebär att vi alla får sämre förutsättningar att leva på ett bra sätt.

I det "inbördeskrig" som SVT Nyheter tar upp, måste assistansberättigade och välfärdssamhället stå som vinnare i slutänden. Fokus måste sättas på att förbättra den personliga assistansen.

Sophie Karlsson, ordförande IfA
SVT Nyheter har publicerat flera artiklar och inlägg senaste dagarna, klicka på länken nedan för att läsa mer
Analys: Som att bevaka ett långtgående inbördeskrig