Kammarrättsdom begränsar assistansen i strid med LSS

HejaOlika skriver följande: Kammarrättsdomen om återkrav för felaktigt utbetald assistansersättning är dåliga nyheter för alla som har behov av personlig assistans.

Läs hela artikeln här