"Det var inte tänkt att assistansanordnaren skulle kontrollera assistansanvändarens liv" - Sophie Karlsson, IfA

Assistanskoll har intervjuat Sophie Karlsson, IfAs ordförande om att Försäkringskassan vill ställa krav om att assistansanordnare ska ha god kännedom om hur det ser ut hos assistansanvändaren.

Assistanskoll skriver följande. Det är ett förlegat vårdtänk att assistansanordnaren ska ha koll på hur det ser ut hemma hos assistansanvändaren, säger IfA:s ordförande Sophie Karlsson. Försäkringskassans tankar om att använda GPS för att se att assistenten är nära assistansanvändaren tycker hon liknar ett dåligt skämt.
-Vår integritet tycks vara något som det inte är så noga med.

Läs hela artikeln här