Frågeguide vid val av assistansanordnare

IfAs populära frågeguide är uppdaterad - Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Den här frågeguiden är tänkt att fungera som ett stöd för dig när du ska välja anordnare.

Ta del av hela frågeguiden här