Christian Källström, God Juridik – ”Det behövs både lagstiftning och starka politiska signaler”

Försäkringskassan behandlar inte ansökningar om fler assistanstimmar om de bedömer att personen, utifrån dagens praxis, inte har rätt till assistansersättning. Detta är inte acceptabelt säger Christian Källström.

– Det kan anses stå i strid med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ta del av hela artikeln här