De kräver nödstopp för Försäkringskassans återkrav

HejaOlika skriver: Konferensen ”Försäkringskassans återkrav och dess konsekvenser” präglades av mycket stor oro för den personliga assistansen.

Läs artikeln här