”Förarbetena visar att förvaltningsdomstolarna agerar fel kring assistansåterkrav”

I en debattartikel på Dagens juridik skrivs följande. Ska en arbetsgivare under alla omständigheter hållas ansvarig och straffas när en anställd förskingrat pengar från en av arbetsgivarens kunder trots ovetskap om det inträffade? Är det rimligt att en arbetsgivare förväntas utöva kontroll över sin personal – både i och utanför arbetet – för att upptäcka en brottslig gärning?

Läs hela artikeln här