"Ge utredningen tilläggsdirektiv!" - Sophie Karlsson, IfAs ordförande

Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande och skriver följande: Efter Socialutskottets beslut bör regeringen så fort som möjligt ge direktiv till huvudmannaskapsutredningen om att skapa lagförslag om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet.

Läs artikeln här