"Ska riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?"

Den 17 mars röstade en majoritet i riksdagen för ett tillkännagivande till regeringen om att huvudmannaskapsutredningen ska få tilläggsdirektiv att utarbeta lagförslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans.

Tillkännagivandet baseras på en förslag från Kristdemokraterna som fick stöd av L, C, V, SD och MP i socialutskottet den 3 mars.

Det är nu upp till regeringen vad som händer, Assistanskoll har frågat samtliga riksdagspartier varför de röstade som de gjorde och vad de anser bör hända nu.

Läs hela artikeln här