Riksdagsmajoritet: Alla hjälpmoment ska ge rätt till personlig assistans

HejaOlika skriver: Riksdagens socialutskott vill att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans.

Läs hela artikeln här