Thomas Hammarberg, fd EU-kommissionär – ”Granska genomförandet av LSS är en logisk uppgift”

Det förslagna Institutet för mänskliga rättigheter skulle kunna granska hur LSS tolkas och genomförs jämfört med Funktionsrättskonventionen, säger Thomas Hammarberg. Jonas Franksson, STIL, hoppas att Institutet ska arbeta för att rättighetsbeslut inte ska tidsbegränsas eller omprövas.

Ta del av hela  artikeln här