”Utredningen kommer inte lägga fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ” - Lars Lööw, statlig utredare

Assistanskoll skriver: Lars Lööw säger att utredningens uppdrag är att föreslå hur ett statligt huvudmannaskap ska kunna genomföras. Han ser inga möjligheter för att ett kommunalt huvudmannaskap skulle kunna genomföras.

Läs hela artikeln här